اهمیت شناخت تله های زندگی چیست؟

اهمیت شناخت تله های زندگی چیست؟

⭕”طرحواره ها”یا “تله ها” به خودی خود اهمیتی ندارند، اهمیت آنها از آنجا شروع می شود که در مهمترین تصمیم گیری های زندگی مثل ازدواج، انتخاب رشته ی تحصیلی و شغل ما کاملاً تسلیم نظر آنها هستیم و از آنها پیروی محض می کنیم،
و به این ترتیب آنها ما را به همان جایی می برند که خود می خواهند و ما سالها بعد نمی دانیم چرا با اینهمه تلاش و دقت به آنجا و آنچه که می خواسته ایم نرسیده ایم و یا درگیر مشکلات تکراری هستیم.
ما چنان اسیر این تله ها می شویم که گویی اختیارمان دست آنهاست، همان وقتهایی که حس می کنیم

◀”دست خودم نبود”
◀”به هیچوجه نمیتونم”
◀”به همه ثابت می کنم”
◀”بدون اون می میرم”

و خیلی از این احساسها و افکاری که ما را محدود می کنند، مانع از لذت بردن ما از زندگی می شوند و ما را به سرنوشتی محکوم می کنند که از آن ما نیست.

⭕اولین قدم برای آزادی در تعیین سرنوشت مان و برای قدرتمندانه انتخاب کردن این است که بدانیم تاکنون در چه تله هایی گیر افتاده ایم و مستعد گیر افتادن در چه تله هایی هستیم.