سوابق کاری

خدمات مطب:

درمان مشکلات روانشناختی و مشاوره ی فردی
طرحواره درمانی
مشاوره پیش از ازدواج
زوج درمانی
روان درمانی اضافه وزن و بیش خوری
آموزش مهارت های زندگی

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای:
دکترا و کارشناسی ارشد روانشناسی
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
مربی مهارت های زندگی
موسس و مسئول فنی مرکز مشاوره مهروان
مسئول فنی مرکز مشاوره مهرانا

دوره های آموزشی:

-دوره طرح واره درمانی
-سوپرویژن طرح واره درمانی
-اصول و مبانی رفتار درمانی شناختی
-تربیت درمانگر شناختی رفتاری
-سوپرویژن درمان شناختی رفتاری
-مربی گری آموزش مهارت های زندگی
-مربی گری آموزش و مشاوره پیش از ازدواج
-خیانت های زناشویی (سبب شناسی و مداخلات روانشناختی)
-درمان شناختی رفتاری خیانت همسران
-ارتقا روابط همسران( آموزش مهارت های حل تعارض-چگونگی تعامل با خانواده همسر)
-مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب
-دوره نظری پایه آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی با مدرک بین المللی موسسه گلاسر
-دوره عملی پایه آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی با مدرک بین المللی موسسه گلاسر
-شکست عاطفی (تشخیص و مداخله)
-آزمون های روان شناختی پرکاربرد
-مصاحبه تشخیصی
-دوره درمانگری ACT

مولف مقالاتی از جمله:
کتاب سلامت روان با تکیه بر هیجان خواهی؛ سحر اشرفی (١٣٩٣)، نشر فرهنگ نور، تهران
مقاله اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و پرخاشگری دانش آموزان
مقاله مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مزمن

عضویت در انجمن‌ها:

عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران
عضو انجمن روانشناسی ایران

دارنده مجوز رسمی از سازمان بهزیستی کل کشور و موسس مرکز مشاوره مهروان