دکتر سحر اشرفی

سوابق کاری

خدمات مطب:

۱) درمان مشکلات روانشناختی و مشاوره فردی:
.طرحواره درمانی
.هیپنوتراپی و درمان خاطرات تلخ گذشته ، شکست عاطفی و تروما
۲) مشاوره پیش از ازدواج
۳)زوج درمانی بر اساس طرحواره

🔶️سوابق تحصیلی و حرفه‌ای:

-دکترا ، کارشناس ارشد و کارشناسی روانشناسی
-دارای شماره پروانه فعالیت از سازمان نظام و سازمان بهزیستی
-مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
-مربی مهارت های زندگی
-مؤسس و مسئول فنی مرکز مشاوره مِهرَوان

🔶️دوره های گذرانده شده:

🔹️حیطه هیپنوتراپی
_هیپنوتیزم درمانی (انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران)
_هیپنوآنالیز

🔹️حیطه طرحواره درمانی
– دوره جامع طرحواره درمانی
– سوپرویژن طرحواره درمانی
– زوج درمانی مدل طرحواره محور
_فرزندپروری مبتنی بر طرح واره

🔹️حیطه درمانگری تروما و روان زخم
_دوره درمانگری مقدماتی EMDR
-دوره پیشرفته EMDR
-سوپرویژن از انجمن EMDR اروپا
-دوره درمانگری از انجمن EMDR اروپا

🔹️حیطه درمان رفتاردرمانی شناختی

– اصول و مبانی رفتار درمانی-شناختی
– تربیت درمانگر شناختی-رفتاری
– سوپرویژن درمان شناختی-رفتاری

🔹️حیطه درمان ACT

-درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
-تقویت اعتماد به نفس و خودباوری و اصلاح تحریف های شناختی با رویکرد ACT

🔹️حیطه زوج درمانی

– مربیگری آموزش مهارت های زندگی
– مربیگری آموزش و مشاوره پیش از ازدواج
– خیانت های زناشویی (سبب شناسی و مداخلات روانشناختی)
– درمان شناختی-رفتاری خیانت همسران
– ارتقای روابط همسران (آموزش مهارت های حل تعارض-چگونگی تعامل با خانواده همسر)
_دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک

🔹️حیطه درمانگری تئوری انتخاب

– مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب
– دوره نظری پایه آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی با مدرک بین المللی مؤسسه گلسر
– دوره عملی پایه آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی با مدرک بین المللی مؤسسه گلسر
– شکست عاطفی (تشخیص و مداخله)

– آزمون های روانشناختی پرکاربرد
– مصاحبه تشخیصی

🔶️مؤلف کتاب سلامت روان با تکیه بر هیجان خواهی

مؤلف مقالاتی از جمله:
– اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و پرخاشگری دانش آموزان
– مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مزمن
– اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال بدشکلی بدن زنان دارای اضافه وزن
– اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخوری عصبی زنان دارای اضافه وزن
– بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی بر اساس مدل پنج عاملی شخصیت با بهزیستی ذهنی دانشجویان
– اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی زنان دارای اضافه وزن
– بررسی نقش میانجی گرانه نیروی انتظامی در رابطه بین حمایت خانواده و حمایت اجتماعی در میان معتادین نوجوان استان هرمزگان
– مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مزمن
– بررسی رابطه بین الگوهای دلبستگی با تاب آوری روان و آمادگی برای اعتیاد در دانشجویان

🔶️عضویت در انجمن ها:

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران
عضو انجمن روانشناسی ایران
عضو انیستیتوی طرحواره درمانی ایران
عضو خانه روانشناسان ایران