لطفاً ترکم نکن (ترس از رها شدن یا ترک)

طرحواره رهاشدگی

✍افرادی که در تله “ترکم نکن” گیر افتاده اند خیلی سریع وارد رابطه می شوند و به محض اینکه کوچکترین احساس تهدیدی بر آنها دست دهد خود را کنار می کشند. این افراد در همان هفته اول پیشنهاد ازدواج می دهند یا اعلام می کنند که عاشق طرف هستند و می خواهند تمام لحظات با طرف مقابل باشند و با این رفتار خود، گاهی اوقات طرف مقابل را می ترسانند و موجب عقب نشینی طرف می شوند. آنها خیلی پر شورند و از آدمهای عادی با شدت بیشتری در رابطه وارد می شوند. به نظر می رسد این افراد در روابط عاشقانه همه دلایل و منطق خود را به یکباره از دست می دهند و غرق هیجانات می شوند. ولی به محض اینکه کوچکترین رفتاری از طرف مقابل می بینند که به دور شدن آنها تعبیر می شود طرف را به ترک کردن متهم می کنند و قبل از اینکه طرف مقابل آنها را ترک کند تلاش می کنند که دست پیش را بگیرند و نشان می دهند که چقدر آنها هم می توانند دوری گزین باشند. برای مثال ممکن است به جشن تولد دوست پسرشان بروند ولی با مردان دیگر برقصند و به این ترتیب پیش دستی کنند.

✍این دسته افراد بیشتر وقتها بعد از این که رابطه را ختم می کنند و تنها می شوند احساس خالی بودن و تنهایی به آنها دست می دهد. در این زمان احساس رهاشدگی آغاز می شود و آنها که غرق در احساس تنهایی شده اند برای ورود در رابطه دیگر هجوم می برند.

✍ این دسته افراد رابطه هایشان کوتاه است و اغلب با این فرض که طرف مقابل ترکشان کرده است رابطه را به اتمام می رسانند.