طرح‌واره درمانی یعنی چه؟

طرح‌واره درمانی یعنی چه؟

  1. هر فردی در طول زندگی خود با الگوی تربیتی والدین خود، خلق و خوی ذاتی خود و تجاربی که بدست می‌آورد یاد می‌گیرد که در برابر موضوعات و مشکلات چطور رفتار کند؛ که با رشد کردن طرح‌واره ها یا همان الگوهای رفتاری در او شکل می‌گیرند.
  2. گاهی عملکرد او در برخورد با مشکلات دچار مشکل می‌شود بدین معنی که با هر نوع مشکلی به یک صورت پاسخ می‌دهد مثلا هر موقع چیزی باب میلش نباشد عصبانی می‌شود و پرخاش می‌کند یا سکوت می‌کند.  یا در یک‌سری موقعیت‌های مشابه رفتاری مشابه انجام می‌دهد که این رفتارها گاهی عملکرد بین‌فردی او را مختل می‌کنند.
  3. طرح‌واره درمانی کمک می‌کند تا ما الگوهای زندگی خود را
  4. ۱-ابتدا بشناسیم.
  5. ۲-سپس موقعیت‌های مختل‌کننده و هیجانات خودمان را شناسایی کنیم.
  6. ۳-رفتارهای سالم را جایگزین کنیم.
  7. ۴-الگوی معیوب را اصلاح کنیم.