چه زمانی ما نیاز به یک تغییر داریم؟

چه زمانی ما نیاز به یک تغییر داریم؟

قبل از هر چیز یک طبقه‌بندی ساده از انواع تغییر:

بعضی وقت‌ها ما می‌خواهیم تغییر در رفتارهایمان ایجاد کنیم :

زمانی که از دست کسی عصبانی می‌شویم و داد و بیداد می‌کنیم و رفتارهای خشن و تهاجمی داریم، یا در محیط خانواده لجبازی می‌کنیم و روی خواسته‌های خود پافشاری می‌کنیم .

تغییر در عادت‌های رفتاری : رفتارهایی که آنقدر تکرار شده‌اند، به عادت رفتاری تبدیل شده‌اند؛

اینکه ما عادت کرده‌ایم دیر از خواب بیدار شویم.

عادت کرده‌ایم کتاب نخوانیم.

عادت کرده‌ایم در محیط و زمان کار وقفه ایجاد کنیم و به سراغ کارهای جنبی برویم.

و یک لایه عمیق تر، تغییر در شخصیت است:

ما اساساً می‌خواهیم سیستمی که با آن دنیا را نگاه می‌کنیم، سیستمی که دنیا را تفسیر می‌کنیم، و سیستمی که با آن تصمیم می‌گیریم، تغییر دهیم.

بنابر این؛ ساده ترین تغییر، تغییر در رفتار است،

از آن پیچیده‌تر تغییر در عادت‌های رفتاری

و از آن دشوارتر و عمیق‌تر، تغییر در شخصیت است، چیزی که اثرش تا پایان عمر برای ما باقی می‌ماند.

تغییر در رفتار یک پیش‌نیاز دارد : «Self-monitoring» یا نظارت برخود، که همان توجه به رفتار است . گاهی، ما در جمعی شوخی می‌کنیم و بعد که از جمع بیرون می‌آییم به ما می‌گویند: حرف شما به چند نفر برخورد ها! ما می‌گوییم ،کی؟ کجا ؟ چه جوری؟

گاهی این رفتارها آنقدر تکرار شده‌اند و عادت رفتاری شده‌اند که ناخوداگاه اتفاق می‌افتند مثل آشپزی که پس از سالها آشپزی، اگر از او بپرسند چقدر از هر ماده استفاده می‌کند تا غذا آماده شود، نمی‌داند! (خطرناک ترین نوع رفتار که آگاهانه اتفاق نمی افتد).

👌برای تغییر:

🔷ما باید بدانیم که چه کاری را نمی‌خواهیم انجام دهیم ؟ (وضعیت نامطلوب را تشخیص دهیم).

🔷در گام بعدی باید بدانیم که به جای یک رفتار نادرست یا یک عادت رفتاری، می‌خواهیم چه کار دیگری انجام دهیم؟

اینکه ما کتابخوان نیستیم و دوست داریم کتاب بخوانیم باید بدانیم می‌خواهیم چه کتابی بخوانیم، اگر ندانیم، کتابی برای خواندن انتخاب می‌کنیم که از آن خسته می‌شویم و برای همیشه کتاب خواندن را کنار می‌گذاریم.

اگر بخواهیم صبح زودتر از گذشته از خواب بیدار شویم ،باید بدانیم بیدار که می‌شویم می‌خواهیم چه کاری انجام دهیم. اگر ندانیم بعد از چند روز از این کار خسته می‌شویم و دوباره عین گذشته از خوابیدن لذت می‌بریم.

🔷و گام بعدی انتخاب«Role model » یا کسانی که الگوهای رفتاری درست دارند.