کلیپ های آموزشی روانشناسان مرکز-(۲)

کلیپ های آموزشی روانشناسان مرکز (۲)

ویژگی های نوجوان – خانم طاهره طبایی زاده

ترس و اضطراب در کودکان – خانم دکتر لیدا تبیانی

مثلث شناختی فرزند پروری – خانم طاهره طبایی زاده

چرا در زمانهای کوتاه رفتارهای متفاوت انجام می دهیم – خانم دکتر سحر اشرفی

ذهنیت های طرحواره ای (۱)

رهبری نوین با تکیه بر نقاط قوت کارکنان – خانم مونا سوری

 

چرا در مدت زمان کوتاه دست به رفتارهای متفاوت می زنیم و بعد وقتی آروم میشیم از رفتارهامون پشیمون میشیم ؟- خانم دکتر سحر اشرفی

ذهنیت های طرحواره ای (۲)

 

 

اختلال کمی توجه ، بیش فعالی –  خانم دکتر لیندا تبیانی

 

 

 

نگرانی چیست؟ –  خانم طاهره طبایی زاده

 

 

 

دلایل نگرانی در بچه ها –  خانم طاهره طبایی زاده

 

 

 

ذهنیت های طرحواره ای (۳) – خانم دکتر سحر اشرفی

 

 

 

 

 

تاثیر مشکلات زندگی مشترک در فرزندان – خانم دکتر لیندا تبیانی

 

 

 

 

 

جملاتی که والدین نگران به کار می برند – خانم طاهره طبایی زاده

 

 

 

 

 

بازخورد سازنده – خانم مونا سوری

 

 

 

 

 

صفحه :  (۳)-(۲)-(۱)