آیا احساسهای خود را می شناسید

احساسها هم مثل قلب،کلیه،ریه،عضلات و سایر اعضای بدن شما، جزیی از وجود شما هستند، آنها اعضای روان شما هستند.
اما اکثر ما از کودکی یاد نگرفته ایم که با آنها چه باید بکنیم.حتی از وجودشان خبر نداریم یا از آنها می ترسیم.

تا حالا شده که مثلاً از اینکه قلب دارید بترسید؟یا هر وقت یادتان می افتد که مو دارید تعجب کنید یا به خودتان بگویید من چرا مو دارم؟
تا حالا شده عضوی از بدنتان مثلاً پوستتان دچار مشکلی بشود و به خودتان بگویید من اگر به پوستم توجه کنم تا آخر عمر مجبورم فقط به پوستم فکر کنم؟

ولی در مورد احساسهایمان این کار را می کنیم.
از مراجعانم می شنوم که:وقتی عصبانی می شوم،می ترسم که چرا عصبانی شدم؟ آخه اتفاقی نیفتاده.احساس حسادت که می کنم از خودم می پرسم من چرا اینجوریم؟وقتی غمگین میشم به خودم میگم اگه غمگین بشم ممکنه برای همیشه غمگین و افسرده بشم. .
✍بر روی احساسها اسم بگذارید.بعضی از احساسها اینها هستند:
غم،شادی،ترس،خشم،امید،اعتماد،آشفتگی،بی حوصلگی،تنهایی،ناامنی،دوست داشتن،خستگی، اضطراب،نگرانی،حسادت،اشتیاق،لذت،خوشی،دلشوره،دلسردی،بی تفاوتی و..