به محتوای قصه ی کودک گوش کنید. چیدمان و انتخاب حیوانات کلی حرف داره و خودش انجام داد.
کودکی با اضطراب، احساس ناامنی و خشم نسبت به کسانی که فکر می کنه مادرش رو اذیت می کنند. اذیت شدن مادر و اینکه کودک باید بتونه مراقب مادر باشه ولی نمی تونه، تاثیرات روانی مخربی بر کودک داشته.
این کودک حالا دچار بی اعتمادی، ترس از دست دادن و ترس از اسیب شده. کودک این ناامنی رو به صورت ترس از باد، دزد، توی اتاق خودش نخوابیدن و … نشون میده
بازی‌ درمانی می تونه درمان مناسبی برای این کودکان باشه