بهترین برخورد با کودکانی که بد خواب شده اند چیست ؟

1- سعی نکنید هر ساعت از روز، او را مجبور کنید که بخوابد. . 2- در طول روز، سعی کنید با بازی کردن، او را خسته کنید. . 3- تا شب صبرکنید تا در وقت مناسب و پس از آن‌که غذایش را خورد، او را به اتاقش ببرید. . 4- او را در تخت خودش بخوابانید و چراغ را خاموش کنید. . 5- حالا، برایش یک داستان تعریف کنید. بهتراست که یک داستان تخیلی باشد تا توجه‌اش کاملا جلب شود. . 6- از نوازش کردنش، غافل نشوید و توجه داشته باشید که به‌خاطر بدقلقی کردنش، از کوره در نروید!

۱- سعی نکنید هر ساعت از روز، او را مجبور کنید که بخوابد. .
۲- در طول روز، سعی کنید با بازی کردن، او را خسته کنید. .
۳- تا شب صبرکنید تا در وقت مناسب و پس از آن‌که غذایش را خورد، او را به اتاقش ببرید. .
۴- او را در تخت خودش بخوابانید و چراغ را خاموش کنید. .
۵- حالا، برایش یک داستان تعریف کنید. بهتراست که یک داستان تخیلی باشد تا توجه‌اش کاملا جلب شود.
.
۶- از نوازش کردنش، غافل نشوید و توجه داشته باشید که به‌خاطر بدقلقی کردنش، از کوره در نروید!