تمرکز روی یک رویداد یا موضوع و فکر کردن مدام به علت و نکات منفی آن

تمرکز روی یک رویداد و توجه افراطی ذهن به آن و تمرکز بیش از حد بر نکات منفی آن ، نشخوار فکری میگویند.

تمرکز روی یک رویداد ، نشخوار فکری نوعی گفتگوی درونی است.

اما این گفتگوی درونی در اغلب  موارد بسیار مخرب بوده و سلامت روان افراد را به خطر می‌اندازد.

تقریبا تمام انسان‌ها دچار نشخوار فکری می‌شوند.

آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار است، شیوه‌ی مقابله افراد با آن‌ها است.

هدف از نشخوار فکری

تمرکز روی یک رویداد ، هدف از نشخوار فکری کاهش پریشانی هیجانی است.

ولی برعکس نشخوار، شما را در بالاترین سطح پریشانی هیجانی نگه می دارد .

اما چگونه ؟  توسط قضاوت در مورد افکار خودتون و دیگران .

قضاوت خود و دیگران

زمانی که خودتان را قضاوت می کنید، امیدتان این است که نقایص و یا اشتباهاتتان را برطرف کنید.

اما نتیجه واقعی این است که احساس عمیقتر نقص و افسردگی را تجربه میکنید .

تمرکز روی یک رویداد ، قضاوت دیگران نیز به شما احساس نقص و نا امیدی می دهد.

تمرکز روی یک رویداد ، نتیجه قضاوت دیگران خشم مزمن و بهم خوردن روابط تان می شود .

شما با نشخوار فکری و پیشبینیهای منفیتان در مورد آینده  امیدوارید که بتوانید برنامه ریزی کنید.

می خواهید از وقوع اتفاق بد جلوگیری کنید ولی همین باعث افزایش اضطراب شما می شود.

این افکار شما برای این است که شما متوجه شوید  که چرا  این اتفاق افتاده است.

با این کار بتوانید علت رفتارهای دردآور را پیدا کنید و  آنها را مدیریت کنید و از وقوع آنها جلوگیری کنید .

چرایی و نکات منفی

اما سؤال چرایی ،هیچ جوابی ندارد و معمولاً منجر به درماندگیتان می شود.

یا علت یک نقص شخصی است یعنی تقصیر خودتان بوده که این اتفاق تلخ برایتان پیش آمده است.

همین موضوع باعث تشدید هیجانات منفی در شما می شود.

نشخوار علیرغم امید شما برای کامل کردن، پاسخ دادن و کنترل کردن، موجب درد هیجانی میشود.

شما را در بالاترین سطح پریشانی  هیجانی قرار می دهد.

درحالتی شدید از اضطراب، غم و خشم مزمن نگه می دارد .

یاد بگیرید و آموزش ببینید  که چگونه افکارتان را بر چسب بزنید و اجازه بدهید بیایند و بروند.


کلینیک مشاوره و روانشناسی مهروان