دکتر راضیه امین السادات

سوابق کاری

دکتر راضیه امین السادات
روانشناس و متخصص رواندرمانی
حوزه تخصصی :مشاور فردی
مشاورخانواده و زوج
اختلالات آمیزشی و هویتی
هیپنوتراپی
روانکاوی و روان تحلیلی

سوابق :
۱-دکترا ،کارشناس ارشد و کارشناسی روانشناسی
۲-مدرس دانشگاه
۳-مدیر مرکزمشاوره روانشناختی خانه جوان آمل
۴- نماینده انجمن روانشناسی تربیتی در استان مازندران
۵- مربی مهارتهای زندگی
۶-مدرس کارگاههای آموزشی درحوزه های:خودآگاهی وعزت نفس وتحلیل رفتار متقابل ارتباط موثر(ta)،هیپنوتراپی و روان کاوی ،روان تحلیلی و روان درمانی قدرت بخشش و رهایی از خاطرات تلخ گذشته،رسیدن به خویشتن واقعی ،آموزش تربیت جنسی و شکستهای عاطفی ومدیریت خشم،مشاوره قبل از ازدواج و بعد از ازدواج زوجدرمانی

عضویتها:
۱-عضو سازمان نظام روانشناسی ومشاوره جمهوری اسلامی ایران
۲-عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
۳-عضو انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران
۴-عضو انجمن مشاوره ایران
۵_عضو انجمن جهانی روانکاوی

-شماره نظام روانشناسی: ۱۰۴۴۲