دکتر سحر اشرفی

سوابق کاری

خدمات مطب:

۱) درمان مشکلات روانشناختی و مشاوره فردی:
.طرحواره درمانی
.هیپنوتراپی
.روان درمانی اضافه وزن و بیش خوری
.آموزش مهارت های زندگی

۲) مشاوره پیش از ازدواج
۳)زوج درمانی

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای:

دکترا ، کارشناس ارشد و کارشناسی روانشناسی
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
مربی مهارت های زندگی
مؤسس و مسئول فنی مرکز مشاوره مِهرَوان

دوره های گذرانده شده:

_هیپنوتیزم درمانی (انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران)
– دوره جامع طرحواره درمانی
– سوپرویژن طرحواره درمانی
– زوج درمانی مدل طرحواره محور
_فرزندپروری مبتنی بر طرح واره
– اصول و مبانی رفتار درمانی-شناختی
– تربیت درمانگر شناختی-رفتاری
– سوپرویژن درمان شناختی-رفتاری
-درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
-تقویت اعتماد به نفس و خودباوری و اصلاح تحریف های شناختی با رویکرد ACT
– مربیگری آموزش مهارت های زندگی
– مربیگری آموزش و مشاوره پیش از ازدواج
– خیانت های زناشویی (سبب شناسی و مداخلات روانشناختی)
– درمان شناختی-رفتاری خیانت همسران
– ارتقای روابط همسران (آموزش مهارت های حل تعارض-چگونگی تعامل با خانواده همسر)
– مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب
– دوره نظری پایه آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی با مدرک بین المللی مؤسسه گلسر
– دوره عملی پایه آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی با مدرک بین المللی مؤسسه گلسر
– شکست عاطفی (تشخیص و مداخله)
– آزمون های روانشناختی پرکاربرد
– مصاحبه تشخیصی
_دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک

مؤلف کتاب سلامت روان با تکیه بر هیجان خواهی

مؤلف مقالاتی از جمله:
– اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و پرخاشگری دانش آموزان
– مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مزمن
– اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال بدشکلی بدن زنان دارای اضافه وزن
– اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخوری عصبی زنان دارای اضافه وزن
– بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی بر اساس مدل پنج عاملی شخصیت با بهزیستی ذهنی دانشجویان
– اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی زنان دارای اضافه وزن
– بررسی نقش میانجی گرانه نیروی انتظامی در رابطه بین حمایت خانواده و حمایت اجتماعی در میان معتادین نوجوان استان هرمزگان
– مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مزمن
– بررسی رابطه بین الگوهای دلبستگی با تاب آوری روان و آمادگی برای اعتیاد در دانشجویان

عضویت در انجمن ها:

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران
عضو انجمن روانشناسی ایران
عضو خانه روانشناسان ایران