دکتر فرزانه نوریان

سوابق کاری

– هیپنوتراپیست
– درمانگر فردی