دکتر لیدا تبیانی

سوابق کاری

متخصص و روانشناس کودک و نوجوان

درمانگر کودک ، نوجوان و خانواده

تشخیص و ارزیابی شناختی کودک و نوجوان (با جدیدترین آزمونهای تشخیصی)

گروه درمانگر نوجوان

برگزار کننده دوره های آموزش والدین

پژوهشگر در زمینه هوش و توانایی های شناختی