دکتر میترا خاقانی فرد

سوابق کاری

مددکار مرکز
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
– برگزار کننده ی سمینار تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط خانواده

دوره ها

– گزارش نویسی حرفه ای در مددکاری اجتماعی
– بازدید از منزل ، بازدید در منزل و نگارش آن در مددکاری اجتماعی
– حقوق کودک
– حمایت گری و چالش های حقوقی خشونت خانگی
– مربیگری مهارتهای زندگی بزرگسالان
– مربیگری مهارتهای ازدواج
– مداخله در بحران خودکشی
– مصاحبه انگیزشی
– روابط فرازناشویی
– خانواده درمانی
– توانبخشی اجتماع محور معلولین (CBT)
– طرح توان افزایی در جوامع محلی
– مهارتهای پیش از ازدواج
– آشنایی با ذهن آگاهی
– مشاوره پیش از ازدواج
– نگاه قبله مدار به زندگی
– ازدواج موفق در پرتوی آموزه های قرآن
– معنویت و قرآن کریم
– انتخاب آگاهانه ، زندگی عاشقانه