رضا ابوالقاسمی فر

سوابق کاری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

زوج درمانگر : مشاوره پیش از ازدواج ،تعارض های زناشویی،خیانت ،سکس تراپی،مشاوره طلاق

درمانگر فرد ،خانواده درمانگر و تشخیص و درمان انواع مشکلات فردی و اختلالات روانی و شخصیت

فیلم تراپیست