سارا مهتدی

سوابق کاری

زوج درمانگر

درمانگر مشکلات رفتاری و آمیزشی زوجین

فعال حوزه سلامت جنسی و اختلالات جنسی