ساناز طغرائی

سوابق کاری

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی مشاوره خانواده و زوج درمانگر ( با رویکرد سیستمی )
مشاوره قبل از ازدواج ، مشاوره روابط عاطفی ، حل تعارض های زناشویی، طلاق، خیانت و سکس تراپی
پژوهشگر آسیب های اجتماعی
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
عضو انجمن روانشناسی ایران و عضو انجمن ازدواج