سهیلا ساکی

سوابق کاری

دکترای روانشناسی عمومی

متخصص و مدرس تربیت جنسی کودک ، نوجوان و خانواده

درمان بالینی اضطراب ، اختلالات خلقی ، وسواس فکری – عملی کودک ، نوجوان و والدین