صمیمیت هیجانی

مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان

شما می دانید کسی را در زندگی دارید که می توانید با او راز دل خود را در میان بگذارید چنین فردی احساسات شما را نسبت به همه چیز و همه کس را درک می کند و برای آن اعتبار قائل است. وقتی با فردی صمیمیت هیجانی دارید در رابطه با او کاملاً احساس امنیت می کنید رابطه با این شخص ممکن است در قالب گفت و گو یا رد و بدل رد کردن نگاه باشد حتی ممکن است در عین سکوت و آرامش کنار او باشید و احساس کنید که بین شما رابطه ای عمیق وجود دارد.

.

 صمیمیت هیجانی بسیار رضایت بخش است و احساس درک شدن به شما می دهد فرد می داند که فی ذاته و برای آنچه که #هست برای دیگری ارزشمند است این احساس تنها زمانی به وجود می‌آید که بدانید طرف مقابل درصدد شناخت و درک شماست و قضاوتتان .

چگونگی رابطه عاطفی ما در دوران کودکی با مراقبین اصلی‌مان پایه و اساس شکل گیری احساس امنیت است والدینی که از نظر هیجانی با کودکشان در ارتباط هستند به آنها این احساس را می‌دهند که همیشه کسی را کنار خود دارند چنین احساس امنیتی نیازمند داشتن رابطه عاطفی عمیق با والدین است.  والدینی که به رشد هیجانی سالم دست یافتند تقریباً همیشه میتوانند چنین سطحی از رابطه هیجانی را با فرزندشان برقرار کند این دسته از والدین به درجه ای از خودآگاهی رسیده اند که بتوانند با احساسات خود در تماس باشد درست همانطور که می تواند احساسات دیگران را درک کنند.

آنچه اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد انس و نزدیکی هیجانی آنها با فرزندشان است این دسته از والدین به حالت های خلقی فرزند خود توجه دارند و با احساسات آنها با احترام و علاقه برخورد می‌کنند کودکان که در پی کسب راحتی و آسایش باشند و چه بخواهند ذوق و شوق خود را نشان دهند، در رابطه با این دسته از والدین احساس امنیت می‌کنند والدین پخته و سالم شرایطی را فراهم می‌کند که فرزندانشان از بودن در کنار آنها لذت ببرند و به راحتی بتوانند درباره موضوعات هیجانی خود با آنها گفتگو کنند.

.

 این دسته از والدین، زندگی هیجانی فعال، پویا و متعادلی دارند و معمولاً در بذل توجه و ابراز علاقه به فرزندان خود ثابت قدم هستند آنها از نظر هیجانی وابسته اند و از همین رو توانایی ایجاد دلبستگی ایمن را دارد.