مونا سوری

سوابق کاری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
عضو انجمن روانشناسی ایران
عضو آکادمی کوچینگ فارسی زبانان ICF

✅ رواندرمانگر فردی و گروهی
✅ کوچینگ حرفه‌ای زیر نظر ICF جهت موارد شغلی، مسائل بین فردی و روابط عاطفی
✅ ارزیاب حرفه‌ای کانون‌های ارزیابی استخدام و ارتقای کارکنان
✅ کوچ مدیران جهت مدیریت روابط کارکنان و تصمیم‌گیری
✅ انجام مصاحبه‌ها و تست‌های تخصصی روانشناسی برای سازما‌ن‌های پیشرو در صنعت
✅ مشاوره شغلی جهت تصمیم‌گیری، تغییر، مدیریت استرس، تنظیم هیجان و مدیریت روابط بین‌فردی
✅ مدرس دوره‌های شخصیت شناسی و مهارتهای سازمانی ویژه مدیران و کارکنان (خودشناسی به سبک DISC، مدیریت خشم، مدیریت استرس و مهارتهای ارتباطی بین سازمانی، مهارت‌های تنظیم رفتار در محیط کار، اصول مربی‌گری کارکنان، زبان بدن، مهارت‌های مصاحبه‌گری و …)
✅ مشاوره‌ی کاریابی به کارجویان و آموزش مهارتهای مورد نیاز جهت استخدام در شرکت‌های بین المللی