نشانه های بی توجهی به کودک

نشانه های بی توجهی به کودک

بطور معمول، یک معلم یا اغلب یک همسایه ی دلسوز ممکن است نشانه های خطر کودکی که مورد بی توجهی واقع می شود را شناسایی کند.ممکن است لاغری بیش از حد کودک، یا کودکی که به ندرت به مدرسه می رود، یا کودکی که دائما درحال بازی کردن در بیرون خانه است ، از نشانه های بی توجهی به کودکان باشد.

برخی از نشانه های رایج که نشان می دهد یک کودک مورد بی توجهی سرپرستان و والدین خود قرار می گیرد ، عبارتند از :

غیبت های مکرر در مدرسه
عدم نظافت کافی در کودک
عدم حضور کسی در خانه به منظور مراقبت از کودک
دزدیدن و یا درخواست غذا یا پول
مصرف مواد مخدر یا الکل
عدم پوشیدن لباس های تمیز و لباس های مناسب با هوا های متفاوت
عدم بهداشت مانند سلامت دندان ها و ضعیفی چشم