همکاران مرکز روانشناسی و مشاوره مهروان

همکاران مرکز روانشناسی و مشاوره مهروان

دکتر سحر اشرفی،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان

خدا را شاکریم که بر ما منت نهاد تا بتوانیم با انتخاب بهترین ها در خدمت شما عزیزان باشیم. بر این باوریم که با کمک درمانگران متعهد و متخصص مرکز مشاوره مهروان و نظارت علمی و فنی که بر روند درمان مراجعین وجود دارد گامی مهم در راستای سطح سلامت جامعه برمیداریم.

امید است خداوند و کائنات رحمت خود را بر ما جاری نمایند.