همکاران مرکز روانشناسی و مشاوره مهروان

همکاران مرکز روانشناسی و مشاوره مهروان

دکتر سحر اشرفی،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان

خدا را شاکریم که بر ما منت نهاد تا بتوانیم با انتخاب بهترین ها در خدمت شما عزیزان باشیم. بر این باوریم که با کمک درمانگران متعهد و متخصص مرکز مشاوره مهروان و نظارت علمی و فنی که بر روند درمان مراجعین وجود دارد گامی مهم در راستای سطح سلامت جامعه برمیداریم.

امید است خداوند و کائنات رحمت خود را بر ما جاری نمایند.

دکتر فرزانه نوریان،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان
،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان
،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان
سارا دزفولی،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان
گلنار شکراله زاده،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان
مونا سوری،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان
نازنین نینکام،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان
پونه افکاری،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان
زینب فردی نژاد،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان
سپیده احمدخان بیگی،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان
سهیلا ساکی،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان
ناهید یوسفی،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان
نرگس فخیمی کبیر،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان
الهام هاشمی،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان
،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان
بهاره حکیمی،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان
،مرکز مشاوره و روانشناسی مهروان
خانم ساناز طغرائی