چرا گذشته تکرار می شود؟!

چرا گذشته تکرار می شود؟!
.
بزرگ شدن با والدینی که از نظر هیجانی رشد نایافته هستند تجربه‌ای تلخ و دردناک است
پس چرا بسیاری از افراد در دوران بزرگسالی از روابط ناکام کننده مشابهی سر در می‌آورد؟!
.
✅ بخش‌های قدیمی مغزمان به ما می‌گوید که آشنایی امنیت به همراه می آورد ما به قرار گرفتن در موقعیت هایی تمایل داریم که قبلاً آنها را تجربه کرده ایم، زیرا می دانیم چطور با آنها کنار بیاییم.
ما در دوران کودکی از محدودیت های والدین خود به هیچ وجه سر در نمی آوریم و به آنها وقوف نداریم، زیرا برای کودکان بسیار ترسناک است که قبول کنند که والدینشان افرادی ناسالم و پر از عیب و نقص هستند.
متأسفانه با انکار این واقعیت تلخ درباره والدینمان، نمی‌توانیم تجربه مشابه آن را با افراد آسیب رسان در روابط بعدی خود تشخیص دهیم.

انکار باعث می شود که موقعیت مشابه بارها و بارها تکرار شود، زیرا هرگز متوجه نمی شویم که دفعه بعد دوباره همین روند تکرار خواهد شد.