کلیپ های آموزشی روانشناسان مرکز-(۳)

کلیپ های آموزشی روانشناسان مرکز (۳)

ذهنیت‌های والد ناکارآمد – خانم دکتر سحر اشرفی

جملاتی که والدین نگران به کار می برند – خانم طاهره طبایی زاده

اثرات نگرانی بر زندگی ما – خانم طاهره طبایی زاده

تاثیر مشکلات زندگی مشترک در فرزندان – خانم دکتر لیندا تبیانی

تاثیر مشکلات زندگی مشترک در فرزندان – خانم دکتر لیندا تبیانی

تعارض بین قلب و عقل – خانم فرنوش خالدی

احساس امنیت در کودکان – خانم دکتر لیدا تبیانی

مشاوره شغلی و سازمانی – خانم مونا سوری

مشکلات در روابط – خانم فائزه حسین زاده

بلایی که خانواده های پرتوقع سر فررندان خود می آورند- خانم دکتر لیدا تبیانی

صفحه :  (۳)-(۲)-(۱)