کلیپ های آموزشی روانشناسان مرکز-(۴)

کلیپ های آموزشی روانشناسان مرکز (۴)

تربیت جنسی- خانم دکتر لیدا تبیانی

چرا نمی توانم تنهایی رو تحمل کنم- خانم فرنوش خالدی

چرا تنبلی می کنیم؟- خانم فرنوش خالدی

کی اتاق بچمو جدا کنم؟- خانم دکتر لیدا تبیانی

کودکان کمالگرا- خانم دکتر لیدا تبیانی

رابطه بین پدر و مادر و اثرات نگرانی- خانم طاهره طبایی زاده

عوامل سازنده خوب با نوجوان – خانم طاهره طبایی زاده

هیپنوتیز و کاربرد آن (بخش اول) – خانم دکتر سحر اشرفی ، خانم دکتر فرزانه نوریان

هیپنوتیز و کاربرد آن (بخش دوم) – خانم دکتر سحر اشرفی ، خانم دکتر فرزانه نوریان

افرادی که به مشاوره پیش از ازدواج نیاز دارند- خانم دکتر فائزه حسین زاده

صفحه : (۴)-(۳)-(۲)-(۱)