کلیپ های آموزشی روانشناسان مرکز-(۵)

کلیپ های آموزشی روانشناسان مرکز (۵)

برخورد صحیح با یک نوجوان-قسمت اول- خانم دکتر سحر اشرفی-خانم دکتر سهیلا ساکی

برخورد صحیح با یک نوجوان-قسمت دوم- خانم دکتر سحر اشرفی-خانم دکتر سهیلا ساکی

عشق در یک نگاه، باور صحیح یا غلط- خانم دکتر فائزه حسین زاده

طرحواره استحقاق- خانم دکتر سحر اشرفی

نقطه ضعف یا زخم کاری- خانم دکتر سحر اشرفی

پیامدهای استرس در محیط کار- خانم مونا سوری

سرنوشت کودک پس از طلاق- دکتر لیدا تبیانی

در روان درمانی چه اتفاقی می افتد؟- خانم فرزانه نوریان

صفحه : (۵)-(۴)-(۳)-(۲)-(۱)