کلیپ های آموزشی روانشناسان مرکز-(۷)

کلیپ های آموزشی روانشناسان مرکز (۷)

چرا منو رها کرد و رفت – خانم دکتر سحر اشرفی

تست شخصیت شناسی کتل – خانم لیلا هاشمی

من هیچی نمی گم تا عصبانی نشی – خانم دکتر سحر اشرفی

چرا همه روابطم یک جور تموم می شن- خانم دکتر سحر اشرفی