گلناز شکرالله زاده

سوابق کاری

دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی .
کارشناس کودکان استثنایی
کارشناس ارشد روانشناسی گرایش خانواده درمانی
مشاوره تخصصی پیش از ازدواج
درمان تعارضات زوجین با رویکرد بین نسلی و سیستمی خانواده درمانی
تشخیص و درمان اختلالات کودک و نوجوان با رویکرد سیستمی خانواده درمانی
کاندیدای دکتری تخصصی