درمان مشکلات روانشناختی و مشاوره ی فردی
طرحواره درمانی
مشاوره پیش از ازدواج
زوج درمانی
روان درمانی اضافه وزن و بیش خوری
آموزش مهارت های زندگی

نوشته‌ها

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهروان

مفهوم طرحواره

/
طرحواره یک تلهٔ زندگی، الگویی است که از کودکی آغاز و تأثیرات …

مفهوم کوچینگ

/
کوچینگ یک گفتگوی آگاهانه و روبه‌جلو برای توانمند کردن یک فرد یا گر…