نوشته‌ها

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهروان
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهروان

مفهوم طرحواره

/
طرحواره یک تلهٔ زندگی، الگویی است که از کودکی آغاز و تأثیرات …

مفهوم کوچینگ

/
کوچینگ یک گفتگوی آگاهانه و روبه‌جلو برای توانمند کردن یک فرد یا گر…
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهروان

هنر درمانی روشی برای کمک به کم شدن اضطراب و ترس کودک

/
نقاشی با آبرنگ به همراه موسیقی به کم شدن اضطراب و ترس کودک ک…