مشاوره شغلی و سازمانی (درمان استرس و فرسودگی شغلی، استعدادیابی با توجه به شخصیت ، تعارضات همکاران…)

نوشته‌ها

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهروان

مفهوم طرحواره

/
طرحواره یک تلهٔ زندگی، الگویی است که از کودکی آغاز و تأثیرات …

مفهوم کوچینگ

/
کوچینگ یک گفتگوی آگاهانه و روبه‌جلو برای توانمند کردن یک فرد یا گر…